ENGLISH PAGES BODRUM'UN SEKN OTELLERNE REZERVASYON YAPIN BODRUM SUALTI ARKEOLOJ MZESN ZYARET EDN BZE ULAIN ANA SAYFA
Sekin Mekanlar
Sanat Etkinlikleri
Partiler, zel Kutlamalar
Mavi Yolculuk
Konserler
ndirim Kampanyalar
kbal idem Damar Yazlar
Haftann Filmleri
Genel Etkinlikler
Festivaller
Bunlar Karmayn!
Bodrumlife Dergisinden Yazlar
Bodrum'un Beldeleri
Bodrum'da Ylba
Bodrum'a dair Kitaplar
Bodrum Sergiler
Alveri Seenekleri
Volkan Cokun 'Mavi Hzn, Protest Gzellikler' sergisi Eki Restaurant'ta 18 Austos- 3Eyll

Sanat yolculuuna  davurumculukla balayan Volkan Cokun;
hem düünsel, hem bedensel, hem de ruhsal olarak ac çekerek kurduu bu empati dünyasnda, trajedi yaayanlara hep yakn durdu. Bu sanatsal tavra sevdaland.
Zaman içinde insann kendine ve çevreye yapt ykmdan dolay; bir dönem insan ve onun ürettii hiçbir nesneyi resimlerinde kullanmad. Ama kendi ifadesiyle; “ne kadar ironik ki yaptm resimler insana ait bir kültürel nesneydi.”

Felsefi yaplarda birlik arayarak kendine yakn çok yollara girdi, izler arad.Son dönem resimlerinde artk sentezci  yan ortaya çkt. Yani gerçekçi-düsel dünya. Bu düsel dünya figür ve renk zengini bir dünyadr. Derinlerde insann çevreye ve kendisine yapt ykm, katliam protesto eder, ama güzelliklerle. Protestocular: Kular, atlar, balklar, kzlar ve denizkzlar… Bu protest bir orkestradr. Orkestra efi ise; bilgeliin metaforu olan sandaldr.
Ayrca Sandal trajedi yaayanlar tedavi eder.
Sanatç bu dönem resimlerinde inceliin, duyarlln, yürekliliin, sevdann ve sonsuzluun metaforu olarak adlandrd bir küçük krmz bal da resimlerinde hep kullanr. Bu resimlerin ad “ Küçük Krmz Baln Düleri” dir.
Sanat yolculuunun  banda yaratt ve sevdaland trajik karakterler bu yeni düsel dünyaya gelirler ve sandala binerler. Bu gönül sandalnda herkese yer vardr.
Volkan Cokun 23. Kiisel sergisinde izleyiciye protest güzellikler sunacak.
8 yldan sonra Küçük Krmz Baln Düleri, 18-Austos’ta Mavi Sanat Odasnda “Mavi Hüzün, Protest Güzellikler” ad altnda 18:30’ da Eki Restaurant’n Mavi Sanat Odasnda açl kokteyli ile balayacak ve sergi 3 Eylüle kadar sürecektir.
VOLKAN COޞKUN
1963 ylnda Ankara’da dodu.
1986 ylnda G.Ü.G.E.F. Resim – Eitimi Bölümü Oya Kankl atölyesinden mezun oldu.
100’ü akn karma sergiye katld.
Sanatç yaamn resim yaparak Bodrum’da sürdürmektedir.
 Kiisel Sergileri:
1994 Galeri Soyut – Ankara
1996 Ora Bar – Bodrum
1996 Musicorama Bodrum Muzik Festivali ile birlikte Sea Garden Hotel – Bodrum
1997 Küba Bar – Bodrum
1998 Türk – ngiliz Kültür Dernei Sanat Galerisi – Ankara
1998 Küba Bar – Bodrum
1998 No:7  Bodrum
1999 Valör Sanat Galerisi -  Ankara
2000 Mazhar Zorlu Sanat Galerisi – zmir
2000 Hadigari Sanat Galerisi – Bodrum
2000 Nelli Sanat Galerisi – stanbul
2000 Galeri Soyut – Ankara
2000 Epsilon Sanat Galerisi – Bodrum
2001 Küba Bar – Bodrum
2001 Galeri Soyut – Ankara
2002 Dam Sanat Galerisi – Bilkent – Ankara
2002 Pera Sanat Evi – stanbul
2002 Yahane Sanat Galerisi – Bodrum
2002 Galeri Soyut – Ankara
2003 Galeri Soyut – Ankara
2004 Turuncu Sanat Galerisi – Bodrum
2008 Bilim Sanat Galerisi – stanbul

 

 

BR VOLKAN COޞKUN RESM
Volkan’n resimlerini düündüümde ilgi alanlarm kefetmekte pek güçlük çekmedim.
Önce hemen unu söyleyeyim: Resim eitimi alm olmasna karn, bildiklerini, örendiklerini hiç öne sürmek istemediini görüyorum. Sanki resmi bilmiyor da yeni öreniyormu gibi bir tavr var. Her eyden önce bu yüzden seviyorum resimlerini Volkan’n. Yalnz bu da deil elbet. Resimlere nasl bakarsak bakalm, iirsel bir tavr seziliyor, görülüyor: Kular, özelliklede balk resimleri böyle… ”Küçük Krmz Baln Düleri” sonra bu ad altnda toplanan resimleri: ”Küçük Krmz Baln nsan likilerine Tankl”nda da bu iirsel yöntem her yönüyle ar basyor.
Genelde Volkan dülerini çiziyor. Böyle diyebiliriz. Doada dü denli gibi bakaca bir zenginlik var mdr? Giderek bu Tavrn insan figürlerine dein uzatyor. Ayrca bu serüvenini yalnz denizlere, kara parçalarna, geceye, gecelere de götürüyor. Ama asl da gökyüzüne, hepimizin bildii sevdii gökyüzünü de boca ediyor resimleri. Nasl bir gökyüzü mü Cokun’un çizdii: Bir dü görenin gördüü gökyüzü. Bunun için gökyüzünde uçurtmalar, gemiler, soyut çizgiler – biçimler. Özellikle de aylar, yldzlar ve balklar pupa yelken yol alyorlar. Bu örnek resimlerde egemen renk her zaman mavi. Bu da doal elbet. Deil mi ki geceler geceler boyunca yürüyoruz ve elbette yalnz onu göreceiz.
Volkan’n resimleri sivriliyor. Belki de tek neden de bir “leit-motive” gibi batan beri sürdürdüü düü, yalnz onu sürdürmesindendir: Kimbilir?
Volkan henüz genç bir ressam. lerisini onun resmini sevenler gibi ben de merak ediyorum. Yolu uzun: Her ey ise bu uzun yolu tepmekte.
lhan Berk
Mart 2005

COޞKUN VOLKAN’a BAKARKEN’E
   Lakin ay nda
       Adilsalih
       8 Nisan sularnda / 2008
       Moda stanbul
günee bakmalyz da
douda olduunu tarihsel belleimizden nasl silerler
ey hat
ey hat
 gel gör ki yanl okuduum cümle: akn dili faldr ey ta
           tan dili faldr ey ak
herkes elenceli klmak isterde hayat
 yola çkmadan bulup kurar sanmasndr
volkan’da gördüünüzde ki sinopsi ( senaryonun ham hali )
dünle gitmedi cancazm
ayn izleri ayna izleri COޞKUN’da
 yazgsn yürüyen
 yok olan kent kimdir imdi
 çünkü;
yer göe temasndan altn üstüne ki balklar uçar krmzs hep
tersinden
deniz kzlar da
 kuun her türü – ebabil dahil – dalgçtr.
 her yeri gören, hayatn balkonundan bakan penceredeyse ki
görebilmeniz için görülmek istemese de dolunayda çkyor
armonideki nedenler böyle böyle
unutulur mu;
söylencelerle, deilerle büyümedik mi
yas ve de ya olarak
Volkan’n bize, hatralarmza dümen olmas
böylesi bir Kütahya mavilii deil midir  dir derim
siyah kalem’e baktmzda ne kadar zamansz düündürür
bir de Pollock’a mintyatür zeminlerinden bakmay hatrlatr
Volkan COޞKUN’UN Bodrum’a gönüllü sürgünlüü Hayat
apartmanmzda
bahçedeki aaçlarn köklerine yakn olmak için Bodrum dairesindedir
sizlere dü göstererek
Similayla Bismillah arasnda ba arar
onun yaylasnda herkesin hakk var kadar mütevazidir
yoksa sen mi diledinle yola çkp
bugünlerde dil’e kolayda duran tezer cem’den ksa sözün ortas diye;
hazerfen
katlarn hava alanlarna inip kalkan
sözcükler vard yürekten tarifesiz gelen
kendi karanlna açlan o beyaz yelken
senin kasrgan paylaacaz!
hava boluklarn çekeceiz içimize kvranarak
tekrar teyidi gelecek o gün öpüünle
tutam tutam koparp gözlerimden
Bulut datacam corafyana, unutma!
bunu seversin sebepsiz bir heyecan ile
artk benimde baktm o kabul görmez ayraç
ndexlere tantyoruz kendimizi iir ile
imdi kusuz bir gökyüzüne yetimiyor ellerimiz
varmyor, rotaszlk ar inilerden sonra balyor
katksz bir uçua durarak
“senin gözlerin hiç küçük oldu mu”
baknla büyürken ufuktaki merdiven
altndan geçme bozulur oyun hamurlarn
una bulanr anneler kader tüketir
senin hüznünü kandracaz!
Öldüysen de kaç kere abaküslerde
boncuk oyalayacaz her birine
ömrünü fazla gören kelebee ithaf sanlacak
o kanatlarla uçulacak o gün bolukta
“simsiyah açlan,geniiiii kapdan, geçince
balayacaaak,bitmeyen sukuuutlu geeceee…”
imdi Hazerfen diyeceiz hep birlikte
hayalden uçurduumuz kendimizi alklayacaz
dönecek yine…
Hele;
 Boa kotuum tarlalarm ben!
bu im çkt çkacak elinin izi gerekti
böyle oldu.

DP NOT
*Neet Erta’n “zaide” sini çalp söyleyen,
Afrikal bebek iken evlat edinilmi güzelimiz


COޞKU(N)’UN DÜNYASI
O’nu upuzun bir yolda düünürüm hep…
Resmin içine dorudur yolculuu. Resmin kendisine doru… Bu yolculukta resim O!ndan ayr, O’nun dnda deildir… Birliktelikleri, birbirlerinin var olularn zenginletirir… Bazen Irman Kendisidir, bazen akt yatak…
Dü… Volkan Cokun’un anlam ve sembol zengini dünyasn anlatan doru sözcüktür. Sonsuz dülerini resmeder; hayal ettii “ideal” dünyay,dülerindeki dünyann öelerinden yola çkarak kurmaya çalr Cokun… Kulland semboller, yaamn kendisine dönüür… nsanln binlerce yllardr yapt kendini aray yolculuunu, okyanusta yolunu kaybeden küçük krmz bir baln sembolizmiyle masallatrmtr.
Okyanusla tanan küçük krmz balk, aclar içinde yaratcsna sorar:
-Neden bu koca evrende derin bir yalnzlk içindeyim? Neden ölmeme izin vermedin ve beni kurtarmalar için özgür atlar gönderdin?
-O kadar ince, duru ve merhametlisin ki, ölmene nasl izin veririm?Senin ödülün bu: ölümsüzlük!...
Derin tatlar tayan resminde, büyülü masallarn, renklerle dolu, birbiri içine akan dülerin güzellii vardr. Flüt, keman ve lir çalan deniz kzlar, ku kadnlar, antik çalardan çkp gelen müzisyenler, onlarn müziiyle dans eden Menadlar, Korybandlar, içinde geceyi tayan hüzünlü ksraklar, Zümrüd-ü Anka, uçurtmalar, özgür atlar, özgür kular… Hep birini arar, Birbirini kucaklar, bir yerde buluurlar… Rastlantsal karlamalar yaarlar… Aslnda onlar bir yere koymak imkanszdr; çünkü Cokun’un tuvallerinin sonsuz maviliklerinde, yeryüzüyle gökyüzünün birbirine kart bu mavimsi gölgeler içinde onlar, hem denizlere hem gökyüzüne aittirler…
Her ey hareketli… Her ey alacal bulacal, gökkua renklerindedir… Sürekli bir devinim içinde olan ve çou zaman tuvalden ban uzatm bakan düsel kahramanlar, sanki her an bulunduklar yerden ayrlp aramza katlacak, hayatn akna karacak gibidirler…
O’na “ air” demek yanl olmaz; renkli olduu kadar, üretken yaratma güdüsüyle ve hiçbir ödün vermedii özgürlük ilkesiyle kendi efsanelerini, kendi corafyasn ve kendi gramerini yaratrken Cokun’da hep iirsel bir yaklam vardr…  nsan bazen çarpan, bazen alp götüren bu kendine özgü iirsellik içinde youn bir duyarllk sakldr.
ç devinimleri ve kendine haz dengeleri olan bir alg ve yaantnn insandr Cokun. Sezgisel bir bilinçle oluturduu yarat dünyas, O’nun yol göstericisidir. Bu yüzden daralmalarn deil, alabildiine genilemenin, açlmlarn, devinimlerin sanatçsdr O.
Onca hareketlilie ve çok seslilie ramen Cokun’un resimleri pür, yalndr; kendi olma halini yaarlar. Ama buradaki yaln ifade bile, sorular sordurur izleyiciye; çok katmanl anlam boyutuyla özel bir dil yaratarak konumlanr ve yoluna devam eder.
Sanatçnn dü dünyasn oluturan gerçekler, gerçekleri var eden düleri ve bunlarn sarma dola olduklar masallarnda geçmi, imdiki zamana elik eder; hüzün, nee,umut, coku, karamsarlk hep bir aradadr. Kartlarn birbiri içinden doduunun farknda lyla ve güçlü bir lirizmle anlatr masallarn… Bizi kendi hayallerimizle ba baa brakan bu masallarnn ardnda, duyarllmza yeni bir boyut kazandrmay vaat eden farkl bir dünya yatmaktadr.
Geçmile hesaplaan, imdi, u anda var olmak isteyen, ama dur durak bilmeden gelecekle konuan (I) bir dünya yaratrken sanatç barp çarmay deil, sessizce dokunmay yeler… Belki O’nu bu denli “özgün” klan, bu içtenlikli ve dürüst tavrdr.
nand, doru bildii bir yolda ilerlerken, baka bir yola ihtiyaç duymuyor gibidir; ama bu yolda gittikçe daha da derinleebileceinden emin bir duruu vardr. Her yeni yaptnda, biraz daha fazla özgünletiini, özgürletiini, kendine ait bir evrenin ressam olarak belirdiini söylemek mümkündür Volkan Cokun için… Ve bir sohbet srasnda söyledii gibi, “Kendi kuyusunda, kendi evrimini yaamaktadr…”
Masalna davet ettii her eyi arlama zenginliine sahip, sklkla karmza çkan bir iç dünya vardr Volkan Cokun’un resimlerinde: Sandal… Müzisyen denizkzlarndan, göksel varlklara kadar olaan üstü geni bir devinim alandr buras… En önemlisi, bildik anlamndan arnp, simgesel ilev kazanan bir sandal söz konusudur bundan böyle; bilgeliin er meydandr sandal…
Ve uzaktan da olsa, Halikarnas Balkçs’nn torunudur Cokun…
***
Bütün duvarlar tuvallerle çevrili bir bahçe kat. Küçük penceresinden içeriye doru arszca uzanan mor begonviller… Pencere önünde bir masa, üzerinde frçalar, spatulalar, katlar. Sigara paketleri, dibinde telvesi kalm kahve fincan. Uzanp dinlendii küçük yata… Raflara ilitirilmi katlarda notlar, kitaplarn önünde ufak çanaklar, içinde raptiyeler, çiviler, çakl talar…
“Bu sofa, u oda… Ülkem ve krallm bunlar benim. Hayatmn en güzel saatleri bu sofada, bu merdiven banda geçer. Ben bir balm, bu küçük gölde yaarm…”
        Behçet Necatigil (2)

 

 

 

 


Volkan Cokun’un atölyesi, onun kiiliini tamamlayan, içinde bulunmaktan mutluluk duyduu bir yer ve eserlerinin yaratm mekandr. Sanat hayatnn içine yerletii alan, dar snrlarna ve insanlara sunduu kstl yaant deneyimlerine (3) kan, alabildiine genitir. Buraya ura girer, urasal dert ve sevinç girer, dost sohbetleri, içtenlik, ak, anlam girer… Scak, sevecen bir hava solunur burada… Cokun’un atölyesi, bir evrendir adeta…
O’nu bo bir tuvalin karsnda hatrlarm hep…
Dünyasn kurarken her zaman önce bir tn arar gibidir. Derin bir sessizlik içinde, onu duymaya baladnda, biçimin ve renklerin gelmekte olduunu ayrmsayan (4), bu gelmekte olan renkleri ve biçimleri önündeki tuvalin boluuna nakeden heyecan dolu devinimi balar. Sadece bunlar deil, kulland malzemesi, resminin oluum süreci içinde malzemenin ald türlü biçim ve her ey bu cokuyu arttrr adeta. Defalarca ahit olduum bu  yönün, yaptnn coku ve duyarllk kazanmasna büyük katk saladn düünürüm. Balangçta ve bitite yitirilmemi bir heyecan onun en belirgin yönlerinden biridir. Bu da üretkenliin can damar deil midir bir sanatç için?
Hiç bitmeyen hesaplamalar ve araylaryla, sürekli kendini yenileyen bir sanatç ve gittikçe koyan derinletiren bir düünce adamdr Volkan Cokun. Bu sorgulamalar, dülerinden syrlp gelen her eyi kucaklamaya hazr bir yaam sevdalsna çevirmitir. O’nu; bata küçük krmz balk olmak üzere, resmine konu olan tüm mitsel simgeler O’nun hayat dolu, smscak yaklamndan payna düeni alr, izleyiciye kalansa bu cokuyu paylamaktr artk…
Saadet Irmak
stanbul, Nisan 2008

Dip Notlar
1- Ferit Edgü
2- Behçet Necatigil’in “Kutularda Sinek” isimli radyo oyunundan
3- Hilmi Yavuz
4-Ferit Edgü

 

 


Alarga etmektir Volkan Cokun’la tanmak. Uzun bir yoldur gözlerine, derin gözlerine baknca ki gülerken ki dahi hep hüzün vardr; koca bir gönül adam vardr baktmda gördüüm. Ve koca bir çlktr dinlediinde içinden çkan. Seni sarmalar çlklar ve denizinde yüzersin o zaman:
Dalga dalga…
Neler anlatr o suskunluk zamanlarnda çekici sessizliinde.
Alarga etmektir Volkan Cokun’la tanmak, hiç inmek istemezsin sandalndan. Bir kerecik sevmezsin, birçok kez, birçok kez çoala çoala sevdikçe daha çok seversin. Ve her gün daha çok. Hümanistliini gördükçe daha da çok. Kocaman bir yürektir Volkan Cokun, yüreine smayan taan, tatkça paylaan koca bir yürektir.
Alarga etmektir Volkan Cokun’la tanmak, hiç inmek istemezsin sandalndan, yüzüne, saçlarna vurdukça meltemleri, sam yelleri, tufanlar ve boranlar…
         Melek Çam
stanbul, Nisan 2008

 

 

 

Bu konu 2175 kez izlenmitir

"Renkler / İmgeler / Szckler" Karma Resim ve Heykel Sergisi, Oasis Nurol Sanat Galerisinde 10 Mart-1 Nisan
Tark Gk'n Fotoraf Sergisi 07 Ekim-18 Ekim tarihleri arasnda Osmanl Tersanesi'nde
Mehmet Emin Erdodu,Resim Sergisi 7-22 Ekim Tarihlerinde Oasis Nurol Sanat Galerisi'nde
Meri HIZAL Heykel Sergisi Mine Sanat Galerisi Palmarina'da 22 Eyll'e kadar gezilebilir
lhan Berk'i Anma Sergisi, Oasis Nurol Sanat Galerisi'nde 27 Austos 2016 Cumartesi gn saat 19:00'da
Necdet ksz 'Deli Deniz' serisiyle Gndoan Galeri Costa'da 29 Austos -15 Eyll
Burcu Karabey'in 'Denizden' isimli seramik sergisi 10-16 Austos aras Osmanl Tersanesi'nde
Devrim Erbil, 'stanbul'dan Bodrum'a' Sergisi 25 Haziran'da Palmarina Mine Sanat Galerisi'nde
Mor Sanat Galerisi'nde 21-30 Haziran aras iki salonda iki sergi Hseyin Yazgan ve Feride Dal
Mor Sanat Galerisi'nde iki salonda iki sergi
Sedef Ylmabaar resim sergisi Bodrum Nurol Sanat Galerisi'nde 27 Mays-17 Haziran aras gezilebilecek.
Bodrum Case Dell'Arte Galeri 'Konuk Sanat' program resim sergisi 28 Mays'ta
Nara Walker "Kaosun indeki Gzellik" sergi al ve sanat performans 17 Mays 2016, Sal, saat 18:00de Bodrum Yalkavak Palmarina'da
Avenue Bodrum Art212'de Nur Debre'nin Bak isimli sergisi 12-31 Mays tarihleri arasnda gezilebilir.
Ahmet Alanku Resim Sergisi 27 Nisan 15 Mays aras Palmarina Mine Sanat Galerisi'nde
Bodrum Fotoraf Sanat Dernei'nin Karia Kentleri sergisi 26 Nisan -14 Mays arasnda Oasis Smbl Sokak Sergi Alan'nda
Mehmet Snmez Bodrum Resimleri Sergisi 18 Nisan'a kadar Oasis AVM Smbl Sokakta
Hseyin Yldrm Mavi Bar Resim Sergisi 23 Nisana kadar Oasis Nurol Sanat Galerisinde
Benal Dikmen Dnen Yaplar Sergisi Milta Bodrum Marina Tersane'de 13 Nisan-20 Nisan
Ramu pek'in 'Sevgi ve Bar' adl sergisi 5 ubat-27 ubat arasnda Oasis'te
Ayla Eri'in Resim Sergisi Midtown Sanat Galerisi'nde 31 Ocak'a kadar ak.
Nihat Kahraman-Metin Yurdanur Resim ve Heykel Sergisi 8-30 Ocak aras Oasis'te
Glderen Tuncer, TEL'in ivi ile Dans Filografi Sergisi, 18 - 28 Aralk
Gnseli Yetkin Resim Sergisi, Art212 Sanat Platformu, 18 Aralk
4. Bodrum Art Sanat Gnleri 17-27 Kasm (Muhtelif alanlar)
Fotoraf Sergisi 'Ustalarmzdan' Oasis'te 26 Kasm'da alyor
PostHoc III Palmarina sergisi, 8 Aralktan itibaren Palmarina Yalkavak Mine Sanat Galerisinde
Ressam Canan Gldal'n armlar adl resim sergisi Hakan Aykan Kltr ve Sanat Merkezi'nde 7-16 Kasm
Burcu Yavuz 'Somnium' resim sergisi Mine Sanat Galerisi - Palmarina'da 21 Kasm'a kadar gezilebilir
Semral Salam'n 'Gz Sanrs' adl resim sergisi Defne Sanat Galerisi'nde alyor 7 Ekim 18:30
Atlye Sarn Yakma Resim (Pyrogravur) ve Dekoratif Ssleme Teknikleri Karma Sergi
Sabri Nuray Gencel Retrospektif Sergisi - Galeri Costa'da 19 Eyll'de alyor...
Dibeklihan'da 4 ayr mekanda yeni sergiler 19 Eyll
Nilgn Cebeci Sln'n Seramik Sergisi Defne Sanat Galerisi'nde 15-21 Eyll
Murat Benger Resim Sergisi Mandarin Oriental Bodrum-Luxury Point Art Gallery'de 18-30 Eyll
Glsm Keskinolu'nun 'Bildiimiz eyler' heykel sergisi 7- 13 Eyll aras gezilebilir
Baka Trl, Tun Tank'n resim sergisi. Bodrum Nurol Sanat Galerisi'nde 26 Eyll'e kadar gezilebilir
Nasuf Peprek Resim Sergisi Mor Sanat Galerisi'nde 04 - 13 Eyll sresince izlenebilir
Tayfun nel Renklerin Dokunuu Resim Sergisi 04 - 18 Eyll sresince Osmanl Tersane Galerisi'nde
Rfat Koak'n Resim Heykel Sergisi Dibeklihan'da 17 Eyll'e kadar gezilebilir.
Nkhet Ocak Balkan'n Suyun Yansttklar isimli ebru sergisi 6 Eyll'e kadar Defne Sanat Galerisi'nde
'lhan Berk Anma Sergisi' 28 Austos'ta Oasis AVM, Nurol Sanat Galerisi'nde
Osmanl Tersanesinde 'GALER BOHEM SANATILARI KARMA SERGS'
Yusuf Taktak'n 'Zam-anlama' isimli resim Sergisi Mine Sanat-Palmarina'da
Art 212 Sanat ve Kltr Platformu 'Soyut Kokteyl' Sergisi 20 Austos'ta
Ahmet zel Mucizeler Resim Sergisi Bodrum Nurol Sanat Galerisi'nde 22 Austos'a kadar izlenebilir
Devrim Erbil Bodrum - Bodrum 2015 Sergisi 13 Austos'a kadar Mine Sanat Galerisi Palmarina'da
Oasis'teki te Benim Zeki Mren adl sergiyi karmayn. Zeki Mren iin alan en gzel sergi... 28 Austos'a kadar gezilebilir.
Nermin Gktepe - Fram omakda'da Kald Resim Sergisi 31 Temmuz'a kadar izlenebilir
Koi Bal ile Zamanda Yolculuk - Pnar Kuseyri Resim Sergisi 27 Temmuz'a kadar izlenebilir
Dnyay Gezen Gelincik - Hikmet etinkaya Resim Sergisi, Bodrum Nurol Sanat Galerisi'nde
Deniz Sad 'Tin' bal altnda toplad almalarn Palmarina Mine Sanat Galerisi'nde sergiliyor.
Pinar Kipri, Ali Ihsan Yldrm ve Neslihan Kamadan'n Tekrar isimli seramik sergisi 24-30 Haziran Aras Defne Sanat Galerisinde.
Defne Sanat Galerisi'nde Fato tenen'in No Name isimli Resim Sergisi 17 Haziran'a kadar gezilebilir
Bodrum Gzel Sanatlar Fakltesi Mezuniyet Sergisi 29 Mays-10 Haziran
Dibeklihan'da 3 sergi al birden 30 Mays Saat 18:00
Ayfer Trkmen'in ilk kiisel sergisi Hakan Aykan Kltr ve Sanat Merkezi'nde 1 Haziran Saat: 19:00
smail Cihat zdl'n 'buyur, burdan bak' isimli fotoraf sergisi Midtown AVM'de 31 Mays'a kadar gezilebilir
Dibeklihan'da yaza Merhaba karma sergisi 28 Mays'a kadar gezilebilir
Yalkavak Palmarina 'Drt Taraf' isimli sergi Mine Sanat Galerisi'nde
Avrupal Naif Ustalar Resim Sergisi 15 Mays-6 Haziran Oasis AVM, Nurol Sanat Galerisi'nde
Glfidan Hitit Bier'den 'Naif Anadolu' resim sergisi 14 Mays'a kadar Hakan Aykan Kltr Merkezi'nde
Bodrum Salk Vakf ocuklar ve Anneleri Mozaik Sergisi, 6 Mays 18:30'da Nurol Sanat Galerisi Fuaye Alan'nda
Defne Sanat Galerisi'nde Zehra Erdeer'in D ve Gerek konulu resim sergisi 15 Mays'a kadar gezilebilir
Gl Baheme Gelin, Beyza zer'in elileri sergisi Lvzz Otelde 8 Mays: 17:30
Defne Sanat Galerisinde 'Yaza Merhaba Bodrum' karma resim sergisi 22 Nisan -6 Mays aras gezilebilir
Bodrum Gzel Sanatlar Fakltesi retim Elemanlar sergisi A212 Kltr Sanat Platformunda
Adnan Turani '90 Yanda' Resim Sergisi, 9 Mays'a kadar Oasis'te gezilebilir
Bodrum Art yeleri eserlerini Koleksiyon Bodrum'da sergiliyorlar. 29 Mart'tan itibaren!
Antonio Cosentino Resim Sergisi, 20 Mart - 11 Nisan, Bodrum Nurol Sanat Galerisi'nde
Mor Sanat Galerisi 2015 Sezon Al Karma Sergisi 17 - 26 Nisan
Bodfad Sanatlar Fotoraf Sergisi Midtown'da 1 Mart - 31 Mart 2015 Midtown AVM
Evrim zeskici ve irin Koak Resim ve Seramik Sergisi, 2 - 18 Mart
Zeytin Aacndan Kadnlar Yapmak Resim Sergisi, Emin Erdodu, 6 - 28 ubat, Nurol Sanat Galerisi
Ayegl Kaygun'a Adanm Fotoraflar Sergisi, 1 Mart'a kadar izlenebilir!
mer Doan Bodrum adl fotoraf sergisi 31 Ocak'a kadar gezilebilir. Nurol Sanat Galerisi
Serkan Bayer ve Hakan Bayer'den 'Diptik' Sergisi Mine Art Galeri Palmarina Yalkavak'ta 15 ubat'a kadar gezilebilir.
Bodrum Kaplar Fotograf Sergisi 20 Ocak'a kadar Art212'de
Il zk suluboya resim sergisiNurol Sanat Galerisi Oasis'te 27 Aralk'a kadar gezilebilir.
Art212 Yeni Yl Bodrum Sanatlar Yeni Yl Sergisi ile karlyor!
Defne Sanat Galerisi Karma Sergisi 31 Aralk'a kadar gezilebilir
'Altnc Sergi Alt Sanat' isimli sergi Yalkavak Palmarina Mine Art Gallery'de 14 Aralk'a kadar gezilebilir
Perran Berrnnisa Atamdemir, Deniz Atamdemir ve Glev Uze, "Karma Resim" sergisi Turgutreis Sabanc'da 18-28 Kasm
Aye Bilge Cokun Resim Sergisi, 1-30 KASIM tarihleri arasnda Midtown Sergi Salonunda
Elif Aydodu Aatekin 'bou bouna' Seramik Sergisi, 14 Kasm -6 Aralk aras Oasis Nurol Sanat Galerisi'nde
Yksel Gner Seramik Sergisi 2 Kasm'a kadar Nurol Sanat Galerisinde
Fato tenen Kiisel Sergisi 'Recover' 30 Ekim'e kadar, Milta Marina Osmanl Tersanesi'nde.
Paral Bulutlu Sergi - Ahmet Hdr, Tersane Sanat Galerisi'nde 16 Ekim'e kadar gezilebilir
Dirmil Sanat Atlyesi Sergisi 08 - 20 Ekim sresince Defne Sanat Galerisi'nde
amurdan Vesikalar II Sergisi - Ebru Arksoy Aray 15 Ekim'e kadar Yalkavak-Librum'da
Trkiye'nin ki Byk Ressam Yusuf Taktak ve Bedri Baykam Palmarina Mine Sanat Galerisi'nde 3 Ekim
Nadir Ede'nin 'Benim nsanlarm' fotoraf Sergisi 6 Ekim'e kadar gezilebilir
Cumhuriyet Dnemi Trk Ressamlar Sergisi, Art212 de devam ediyor
Hindistan Gezginleri Rajatshan'da fotoraf sergisi 1-14 Ekim aras Dibeklihan'da
Filiz Dizdar Sergisi, Doal Kolyem, Gambilya Doal Mutfak'da 3 Ekim'e kadar gezilebilir
Ahmet Hdr Resim ve Seramik Sergisi 28 Eyll'e kadar Dibeklihan'da gezilebilir.
Defne Sanat Galerisinde Adil Demirren'n Camdaki Yansmalar sergisi 22 Eyll'e kadar gezilebilir
Ece Turaman Resim Sergisi 28 Eyll'e kadar Oasis'te Nurol Sanat Galerisi'nde!
Handan zmen'in Osmanl Kiremit Resimler Osmanl Tersanesi sanat galerisinde 18 Eylle kadar gezilebilir.
Sabri Nuray Gencel Anma Sergisi,25 Eyll'e kadar Dibeklihan'da
Ycel Kale'nin 'Her Dem' isismli sergisiYalkavak sis Heykel ve Tasarm Atlyesi'nde
Rahmi Atalay Heykel Sergisi 30 Eyll'e kadar gezilebilir.
lhan Berk Anma Sergisi, Bodrum Nurol Sanat Galerisi'nde 31 Austos akamna kadar gezilebilir
Burcu ztrk Karabey Seramik Sergisi, 12-24 Austos, Nurol Sanat Galerisi
AOG - ki Yrek ki Dokunu - Resim ve Heykel Sergisi / 7 Austos - 12 Ekim
Krlgan-Fragile Cam Heykel Sergisi, Reyyan Somuncuolu 08 - 21 Austos
Bir Sabrlk yks Resim Heykel Sergisi, Rifat Koak 05 - 31 Austos'ta Dibeklihan'da...
Vecdi Candemir Duvarst / Duvardibi Sergisi Muart'ta 5 Austos'a kadar gezilebilir
Yn ve pliin Dans Sergisi - Lale alar, 15 - 25 Temmuz
Turgutreis Ressamlar Soka Sanatlar Karma Sergi 15 - 25 Temmuz
Cevdet Kocaman Farilya iftlii Resim Sergisi 3 Austos 'a kadar Oasis-Nurol Sanat Galeris'nde gezilebilir.
Krkyamann Ahengi Sergisi - Hlyam Sanat Atlyesi 15 - 25 Temmuz
ޞenol Sak Resim Sergisi 08 - 20 Temmuz, Mor Sanat Galerisi
Anlarn Metamorfozu Sergisi, 11 - 24 Temmuz, Osmanl Tersanesi Sanat Galerisi
Devabil Kara Resim Sergisi, 05 - 24 Temmuz, Dibeklihan'da
Emel Altu Resim Sergisi, 8 -20 Temmuz, Dibeklihan Yldz Kenter Sanat Galerisi
Cengiz eliker Resim Sergisi, 8 - 20 Temmuz, Dibeklihan Orhan Kemal Meydan'nda
ART50.net 50 Esere Yakn Bak Resim Sergisi, 5 Temmuz - 5 Austos
Aalar Resim Sergisi - Aye lkay, 27 Haziran - 11 Temmuz, Osmanl Tersanesi Sanat Galerisi
Yavuz ler Resim Sergisi, 24 Haziran - 7 Temmuz sresince Mor Sanat Galerisi'nde
Ve Ik... Ve Ate... Ve Ak... Resim Sergisi, 24 Haziran - 6 Temmuz, Dibeklihan'da
Exlibris Sergisi 24 Haziran - 4 Temmuz sresince Dibeklihan'da
Kaleydoskop Karma Cam Sergisi 24 Haziran - 7 Temmuz sresince Bodrum Nurol Sanat Galerisi'nde
Orhan Taylan Resim ve Desenleri Sergisi 30 Haziran'a kadar Midtown AVM'de
Karma ini Sergisi, 15 - 27 Haziran'da Vefa Sanat Galerisi'nde
Fobia Heykel Sergisi - Esra Salk, 20 - 30 Haziran'da ޞevket Sabanc'da
7 Kadn 7 Melek Sergisi Dibeklihan'da, 10 - 22 Haziran 2014
Bodrum Fotoraf Kulb Karma Fotoraf Sergisi 10 - 22 Haziran'da Dibeklihan'da
Emin Ko Resim Sergisi 14 Haz - 03 Tem.sresince Dibeklihan'da
Mor Sanat Galerisi'nde Glsima Baykal, Gnsel Akan, Asuman l, Ferda Yksel karma resim sergisi 27 Mays-8 Haziran
Aye Kumbasar Gezi Park Resim Sergisi 27 Mays - 12 Haziran 2014 Dibeklihan'da...
Ayla Eri 'Bodrum + Mandalinas' Resim Sergisi, 14 Haziran'a kadar Oasis, Nurol Sanat Galerisi'nde gezilebilir
24 Mays - 8 Haziran 2014 Fatih Urun Resim Sergisi Dibeklihan'da
Glsima Aldere Baykal Resim Sergisi Minor Restaurant-Yalkavak'ta 23 Mays kadardevam ediyor
ޞevket Sabanc Kltr'de iki renci sergisi 9 - 24 Mays sresince izlenebilir...
Polonyali grafik tasarmcs Andrzej Pagowski'nin afi sergisi 29 Nisan-8 Mays aras Gzel Sanatlar Fakltesinde
Adnan Turani Resim Sergisi 2 - 22 Mays'ta Bodrum Nurol Sanat Galerisi'nde
BodrumArt Karma Sergisi Mor Sanat Galerisi'nde 11 Mays'a kadar izlenebilir
Mfit Karzek Resim Sergisi 15-27 Nisan Mor Sanat Galerisi
Bodrum Gzel Sanatlar Fakltesi 10.yl renci Sergisi 15 - 21 Nisan
smail Acar Resim Sergisi Bodrum Nurol Sanat Galerisi'nde 4-28 Nisan
Somnur Van Der Kraan Resim Sergisi Oasis Nurol Sanar Galerisi'nde 30 Mart'a kadar gezilebilir.
Uluslararas Bodrum Grafik Tasarm Gnleri 26-28 Mart Gzel Sanatla Fakltesi
21.02 - 03.03.14 Tipografik Dzenlemeler Sergisi - Enis Timuin Tan
Bodfad'n Kurucusu Ayegl Kaygun Ansna Fotoraf Sergisi 22 ޞubat'tan itibaren Oasis'te
Lefkoa'da Bodrum'dan bir sanat: Aye Hinnerkopfh
Tevfik Tren Karagzolu Seramik Sergisi Oasis'te 3 ޞubat'a kadar gezilebilir.
7 ޞubat'ta Hakan Derya mrlolu'nun 'Karaba, omar ve Dierleri' isimli pastel resim sergisi Oasis'te
25 Ocak'ta BODFAD Film ve Fotoraf Gsterisi: Rajastan
Ayla Eri Bodrum zlenimleri Resim Sergisi 01 - 31 Ocak sresince Midtown'da
''Ustalarn Gznden Aynasz NX Dnemi'' Fotoraf Sergisi Bodrum Lvzz Otel'de
Gzel Sanatlar Fakltesi
10.Yl retim Elemanlar Sergisi Bodrum Nurol Sanat Galerisi'nde. 8-19 Ocak
Sergilerinizi daha geni kitlelere duyurun, BodrumMessage servisimize katln...
Gnseli Yetkin Heykel ve Seramik Sergisi 19 Aralk'ta LVZZ Hotel'de
In Nur Cicerali, 'yi Ki Varsn' Resim Sergisi ile Bodrum Nurol Sanat Galerisinde 20 Aralk
Nebahat Timur Tokgz 'Atlyemden Yansmalar' sergisi 31 Aralk'a kadar Midtown Sanat Galerisi'nde
Glsima Baykal Resim Sergisi Cafe Minr'de Aralk ay boyunca grlebilir
'Trk Resim Sanat'nn 25 Ustas ' Bodrum Nurol Sanat Galerisinde
Turul Cankurt 'Benim Denizim' Resim Sergisi, Nurol Sanat Galerisi'nde 16 Kasm'a kadar gezilebilir
'Monariden Cumhuriyete Doru'Fotoraf Sergisi 29 Ekim- 11 Kasm aras Oasis'te
Rfat Koak'n Bir Sabrlk yks performans 30 Ekim'de Belediye Meydan'nda
?mit Gnen 'ATLARIM ' Resim Sergisi
Dibeklihan'da Koleksiyon Sergi
Aye Hinnerkoph 'Kadn Halleri Resim Sergisi Midtown'da Gezilebilir
Mine Toprak 'Pimi Toprak ?rnler Sergisi' Gmlk'te
Erhun ޞengl 'Suretler ' zgn Bask Resim Sergisi
Rifart Resim ve Heykel Sergisi Lvzz Otel'de
Sabri Nuray Gencel konalar Sergisi Dibeklihan'da devam ediyor.
Meral zyuva Resim ve Seramik Sergisi 8 Eyll'de ald.
Mehmet Emin Erdodu 'Keyfekeder ' Resim Sergisi
'Fantastik Senkronize' Resim Sergisi Midtown AVM 'de
'EBRUca' sergisi Ha La Bodrum'da
Semra Adyaman Resim ve Kee Sergisi
Ahmet Sarper Fotoraf Sergisi 22 Austos - 5 Eyll LVZZ Otelde
Yavuz Tanyeli SEK Resim Sergisi 25 Austos'a kadar Oasis Sanat Galerisi'nde
Grnmeyenin Peinde Resim Sergisi, 14 Austos aramba
Tolga Tun 'Kapsam' Resim Heykel ve Seramik Sergisi Yalkavak Sarn Sanat Galerisi'nde. 4-18 Austos
Dibeklihan'da 4 sergi birden alyor. 27 Temmuz- 9 Austos
Dilek Uslu Resim Sergisi, Dut Aac Sanat Galerisinde. 9 Austos
Karma Resim Sergisi: Nihat Ycel, Tayfun Demircan, brahim ztoprak
Yldz Sr Retrospektifi Resim Sergisi
Mine Burak'n 'Bodrum'da Kentsel Dnm' konulu enstellasyonu 6 - 26 Temmuz Aras Marina Vista Hotel'de
Nee Gmcolu 'Krmznn halleri' resim sergisi 1-15 Temmuz Midtown AVM'de
Ergun Ycel'in 'Ege Tanralar' isimli Resim Sergisi 29 Haziran-13 Temmuz aras LVZZ Hotel'de
Cengiz apanolu 'Sevgili Bodrum' resim sergisi 28 Haziran'da
ޞahin Paksoy'un 'Gvercin Uuverdi' isimli resim ve heykel sergisi ada Holding katksyla Dibeklihan'da 29 Haziran-26 Temmuz
mer Doan Fotoraf Sergisi Dibeklihan'da 15-18 Haziran
'Gnen' Fotoraf Sergisi 21 Haziran-12 Temmuz Oasis Nurol Sanat Galerisi'nde
Gnseli Bozolu'nun 'ޞevket, Canset,Vahet' isimli sergisi Osmanl Tersanesinde...
Nusret Topuzolu Suluboya Resim Sergisi Dibeklihan'da
1 Haziran - Doann Kanatlar Fotoraf Sergisi
Beyza zer "Gl Baheme Gelin" Sergisi
Dibeklihan'da sergiler balyor... BodrumArt Dernei, Aya Ersoy ve Yaka Sanat sergileri 17-31 Mays aras gezilebilir
Nihat Ycel'in Renkli Kadn Portreleri adl Resim Sergisi 16 Mays 18:00'da Midtown AVM'de
Emine Mine Arasan, Nasuh peprek sergileri 12 Maysa kadar Gmlk'te
Il zk Resim Sergisi 18 Mays tarihine kadar Oasis'te gezilebilir.
Feridun Fikri Uur Resim Sergisi Oasis'te 12 - 27 Nisan
Funda Aliko'nun 'Boyutlar aras' adl resim sergisi Midtown AVMSanat Galerisi'nde alyor. 01 Mays 18:00
Glah kbal ile 'Tlsml Fralar' sergisi Midtown Galeri'de 19-30 Nisan
'iek Bal Kadnlarmz-2' Sergisi Ted Kolejinde grlebilir
BodrumArt Dernei'nin 15 Nisan'daki Dnya Sanat Gn dolaysyla hazrlad 'ޞVALEN AL DA GEL' etkinliine katln.
Yitik Dler Bodrum Resim Sergisi - Yaar Yldz 13 Nisan'a kadar Turgutreis Belediyesi ޞevket Sabanc Kltr Merkezi'nde izlenebilir...
Toygun Erbay - Hovarda Gnlm Resim Sergisi 15 Mart - 06 Nisan tarihleri arasnda Oasis Nurol Sanat Galerisi'nde izlenebilir...
? Boyutlu Kat' Sanat - Mihrinur Gnal, Gnsu Atalay ile Serdar Atalay'n eserlerinden oluan sergi 01 Nisan'a kadar izlenebilir.
Gnseli Bozolu Resim Sergisi Turgutreis ޞevket Sabanc Kltr ve Sanat Merkezi'nde 1-11 Mart tarihleri aras gezilebiliir
Nilgn Tercan ve Hseyin Taygan Resim Sergisi Turgutreis Trkan Sabanc Kltr Merkezinde 8 - ޞubat
Kemal Kamil Aka 'Waffle Fineart / Sessiz Kanatlar' Fotoraf Gsterisi 6 ޞubat aramba 18:30'da Bodrum Belediyesi Meclis Salonunda
Mustafa Tunalp Seramik Sergisi 25 Ocak-10 ޞubat tarihleri arasnda Oasis'te
Saim Altuncu Suluboya Sergisi Midtown AVM'de gezilebilir 5-20 Ocak
Prof. Dr. Jale Ylmabaar ve Sedef Ylmabaar Ertugan Sergisi 28 Aralk ta Nurol Sanat Galerisinde
Nusret Topuzolu ve Gnseli Yetkin'in resim sergileri 21 Aralk Cuma gn Marmara Koleji'nde
Cuma Ocakl 'aa Direnen Senaryosuz Resimler' sergisiyle Oasis'te 7 - 23 Aralk
Haluk Mutlu 'Ege'nin Destanlar' sergisi Midtown AVM Sanat Galerisinde 1- 15 Aralk
Gkhan Gnen'in Mozaik isimli fotoraf Sergisi Acbadem Bodrum Hastanesinde
Devrim Erbil, Sleman Saim Tekcan ve Hayati Misman Baskresim sergisiyle Oasis'te 16 Kasm-2 Aralk
ޞevket ޞahinta Tarlaba 'Bir D Grdm Dmde' adl fotoraf sergisi Marmara Kolejinde 21 Kasm'a kadar gezilebilir
Fotoraf Beysun ZBEK'in 'de gidi Bodrum dee' isimli Eski Bodrum Fotoraflar Sergisi Oasis'te
Heyecan Bakr Ural'n '360 derece Bodrum' ve Nilgn Erdem'in 'Yansmalar' adl sergileri Milta Tersane'de 30 Ekim'e kadar ak
Ressam ޞule Dincel Sarkaya'nn Joker adl resim sergisi 10 Kasm'a kadar Oasis'te
'Ekim Geidi' Sergileri Turgureis Sabanc Kltr Merkezi'nde devam ediyor
Ressam Metin sal'n 'Yaam Szlemeleri' 29 Eyll-20 Ekim tarihleri arasnda Bodrum Nurol Sanat Galerisi'nde
Osmanl Tersanesi 4 Ekim'e kadar Ahmet Hdr'n resimlerini sunuyor.
Orhan Taylan Sergisi 28 Eyll'e kadar Oasis'te
Dibeklihan'daki Son Sergileri karmayn. 28 Eyll son gn.
Mustafa Altnta'n Tangolar Resim Sergisi Tango Restaurant'ta 17 Eyll
Aye Hinnerkopf'un 'nsan Halleri' sergisi Mavi Sanat Odasnda (Eki Restoran)
Nurettin Erkan'n son dnem almalar Gmlk Akademisi'nde 20 Eyll'e kadar gezilebilir
Musa Kksal 'Zamane Belgeleri' zgn Bask Resim Sergisi 15 Eyll'e kadar Oasis'te
Mehmet ޞen, metal heykellerini dart Sanat Galerisi'nde 24-30 Austos tarihleri arasnda sergiliyor
Martin Krastev'in sergisi The Marmara'da 17 Austos- 10 Eyll
lhan Berk Anma Sergisi Nurol Sanat Galerisi'nde 2 Eyll'e kadar Gezilebilir
Volkan Cokun 'Mavi Hzn, Protest Gzellikler' sergisi Eki Restaurant'ta 18 Austos- 3Eyll
Renan Ertosun Sergisi Gliss Hotel & Spa'da 18-31 Austos 2012 tarihleri arasnda sanatseverlerle buluuyor.
Aye Ik ve smail Utku Resim Sergisi Turgutreis Belediyesi ޞevket Sabanc Kltr ve Sanat Merkezinde 10 Austos
Fato tenen'in 'Cover' isimli solo sergisi 11-23 Austos tarihleri arasnda dart Sanat Galerisi'nde.
Roksan Kohen'in 'Sil Batan / New Spirits' adl resim sergisi Osmanl Tersanesi'nde 10-23 Austos
Bedri Baykam 'Son 10 Yldan' sergisi 19 Austos'a kadar Palmarina Mine Sanat'ta
'Sudaki Aya' isimli Aya Ersoy'un son dnem resimlerinden oluan sergi 10-16 Austos arasnda Bitez'deki Galerisinde.
Nebahat Timur Tokgz'n 'Deiim-I' isimli resim sergisi 2 Austos- 16 Austos arasnda Mavi Sanat Odas'nda
01-30 Austos, Ara Gler "Ana Tanralar Fotoraf Sergisi" Data'da
Sabri Nuray Gencel'in Hitit ve Urartu Sanat ?zerine Yorumlar konulu 'Arinnann ocuklar' Sergisi 15 Austosa kadar Midtown Sanat Galerisinde
Cevdet Kocaman Resim Sergisi, 27 Temmuz Cuma gn saat 19:30'da Oasis Bodrum Nurol Sanat Galerisi'nde
Nilgn Karabuda Boyacgil'in zgn tasarml rnleri LVZZ'da. 25 Temmuz
'Teknemdeki Yaam zleri-Ebru Sergisi' Sergisi 19 Temmuz'da Hapimag Sea Gardan'da
Hakan Selamolu "Yalboya Tanmalarm" Resim Sergisi 13-26 Temmuz, Osmanl Tersanesi
Oasis'teki Bodrum Gelinleri Sergisi 31 Temmuz'a kadar uzatld
11 - 20 Temmuz, Glay Durukan Er
Bodrum Nurol Sanat Galerisi ikinci kez Glgn Trel'i arlyor.
MAV ADAM karma sergisi 15 Temmuz'a kadar Eki Restaurant'ta
dart Sanat Galerisi, 8-21 Haziran tarihleri arasnda, Sevestet'in eserlerinden oluan sergiye ev sahiplii yapyor.
"Sonsuzlua Doru" Karma Sergi
Mula iversitesi GSF 5.Mezuniyet Sergisi ve Treni 2012
Camille ޞahin'in Resim Sergisi Mavi Sanat Odas'nda
'Be' Lif Sanat Fiber Optik Sergisi Osmanl tersanesinde
Ayla ler Tsekka'nn Seramik Sergisi dart Sanat Galerisinde 11-22 Mays
Bettina Franckenberg'in Kolajlar isimli sergisi 27 Nisan - 9 Mays tarihleri arasnda dart Sanat Galerisi'nde
Bodrum Art ?yeleri Karma Sergisi 6 Nisan'da ޞevket Sabanc Kltr Merkezi'nde
where to go in bodrum