Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 'Sanat, Gerçeklik ve Paradoks' temalı Uluslararası Sempozyum 8-9 Ekim'de

Bodrum
Bu haber 2015-10-06 tarihinde Bodrumlife tarafından yayınlanmıştır.

Bodrum Gu?zel Sanatlar Faku?ltesi, sanat ve tasarımı gu?ncel boyutlarıyla tartışabilmek için, 8-9 Ekim 2015 tarihlerinde "Sanat, Gerçeklik ve Paradoks" temalı Uluslararası bir sanat sempozyumu gerçekleştirecektir.

Sempozyum başlığının seçilmesinde güncel sanat ve tasarımda yaşanan gelişmeler, gu?nu?mu?zdeki sanat tanımları ile geçmişin sanat değerlendirmelerinin değişmesi, çelişmesi belirleyici olmuştur. Sempozyuma 140 kişi başvurmuş, Bilim Kurulu değerlendirmeleri sonucunda 99 bildiri kabul edilmiş ancak 64 bildiri sahibi tam metinlerini göndermiştir. Kırmızı ve Yeşil salonlarda paralel oturumlar halinde sunulacak sözlü bildiriler dışında, 4 poster bildiri de yayınlanmaya değer bulunmuştur.

Sempozyumun Bodrum'da gerçekleştiliyor olmasının özel bir önemi vardır. Bodrum, tarihsel, kültürel, turistik olduğu kadar birçok uluslararası sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapmakta ve sanatsal kimliği ile de öne çıkmaktadır. Sempozyumun, bu zengin kültürel kimliğin üstünde gerçekleştiliyor olması, tartışılacak konulara yeni açılımlar kazandırmada rol oynayacaktır. Bu sempozyum ve fakültemizin diğer etkinlikleriyle, Bodrum'un sanat ve kültür ortamının daha da zenginleşmesine katkı sağlanacağına inanılmaktadır.

Sempozyum onur konukları arasında Çağdaş Türk Sanatında ve eğitiminde çok önemli yerlere sahip olan sanatçı-akademisyenler, sanat tarihçileri, felsefeciler ve arkeologlar bulunmaktadır: Prof. Turan Erol, Prof. Zafer Gençaydın, Prof. Dr. Kaya Özsezgin, Prof. Remzi Savaş, Prof. Veysel Günay, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan ve Prof. Dr. Adnan Diler. Sunulacak bildiriler dışında, sempozyumun ilk gününde (8 Ekim 2015) sempozyum temalı afişler sergisi gerçekleşecek, ikinci günde ise (9 Ekim 2015 Cuma) Kapanış Paneli düzenlenerek tüm bildiler sonucunda gelinen nokta değerlendirilip yorumlanacaktır.

Başta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlu?ğu? olmak üzere, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Belediyesi, Çağdaş Holding, Bodrum Deniz Ticaret Odası, Manuela ve Dilekağacı Otelleri sempozyumun gerçekleşmesine önemli destek ve katkılar sunmuştur. Bu destekleri için kendilerine teşekku?rlerimizi sunuyoruz.

Faku?ltemizin ilk kez gerçekleştireceği bu sempozyumda, araştırmacılar, akademisyenler ve alanındaki uzmanlar, gu?ncel sanat ve tasarımı derinlemesine tartışacak, tema çerçevesinde yeni açılımlar gu?ndeme getirecektir. İki gün içinde sunulacak bildiriler, öğrenciler kadar Bodrum'da yaşayan sanatseverler için de sanat ve tasarıma yönelik yeni bakış açıları kazanmak için çok önemli bir fırsat oluşturacaktır. Bildirileri ile, sanat ve tasarımı tu?m boyutları ile tartışacak olan araştırmacılara şimdiden teşekku?r eder, Bodrum halkı ve sanatseverleri bu sempozyuma davet ederim.

Prof. Erol Turgut
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

 Bu haber 1096 kez izlenmistir