ENGLISH PAGES BODRUM'UN SEÇKİN OTELLERİNE REZERVASYON YAPIN BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİNİ ZİYARET EDİN BİZE ULAŞIN ANA SAYFA
Seçkin Mekanlar
Sanat Etkinlikleri
Partiler, Özel Kutlamalar
Mavi Yolculuk
Konserler
İndirim Kampanyaları
İkbal Çiğdem Damar Yazıları
Haftanın Filmleri
Genel Etkinlikler
Festivaller
Bunları Kaçırmayın!
Bodrumlife Dergisinden Yazılar
Bodrum'un Beldeleri
Bodrum'da Yılbaşı
Bodrum'a dair Kitaplar
Bodrum Sergiler
Alışveriş Seçenekleri
Neyzen Tevfik Anılıyor
EKLENME TARİHİ: 2008-01-30 00:00:00

Yaşamının önemli bir kısmını Bodrum'da geçiren Neyzen Tevfik ölümünün 54. yılında anılıyor. Bodrum'dun en güzel caddesinde yaşadığı ev bulunan Neyzen Tevfik için Bodrum merkezinde bir de heykel yaptırılmıştır...
Bodrum'un sakinleri, Neyzen ile geçirdikleri zamanları bugün kahvelerde ve toplantılarda anlatmaktadırlar...

Aşağıdaki yazı Kalan Müzik sitesinden derlenmiştir...

 

 Neyzen Tevfik Kolaylı (14 Haziran 1879-28 Ocak 1953) Neyzen Tevfik, hem Mustafa Kemal'e ve gerçekleştirdiklerine bağlı olarak yaşadı; hem de onların savunuculuğunu yaptı. 1926'da yazdığı "Açmaz" adlı şiirinde, Hilâfet'in kaldırılmasının yerindeliğini vurguladı; din sömürücülerinin iç yüzünü sergiledi.

Neyzen Tevfik, Baskıyı, yobazlığı, din-mezhep ayrımcılığını, insanlar arasındaki eşitsizliği, çıkarcı politikacıları, çağdaşlaşma adına girişilen yararsız özentili davranışları kınamış; inanç özgürlüğünü, kadın haklarını savunmuştur. Yaşamın acılarını, toplumdaki bozuklukları, haksızlıkları konu edindiği hicviyeleri dillerde ve gönüllerde yer etmiştir. Üünün yaygınlaşmasında halk tarafından çok sevilmesinin de çok büyük payı vardır. Yergilerini genellikle siyasal ve dinsel baskıya, çıkarcılığa yöneltmiş, toplumdaki tüm haksızlıkları çekinmeden dile getirmiştir. 1919 tarihli â??â??İstanbul?? ise İstanbul`un ve memleketin karanlık günlerini yansıtan, yönetimi eleştiren bir şiirdir. Neyzen Tevfik dörtlüklerinden birçoğunda da İstanbul`un aksayan belediye hizmetlerini yermiştir. 14 Haziran 1879'da, babası Bafralı Hafız Hasan Fehmi Efendi`nin rüştiye öğretmeni olarak görevli bulunduğu Bodrum`da dünyaya geldi. Tam adı Tevfik Kolaylı'dır. Yergi şiirleriyle, kalenderce ve kural tanımaz yaşantısıyla, içki düşkünlüğüyle tanınan şair ve neyzen. â??â??Neyzen Tevfik?? diye anılır.
 
Babasının görevli bulunduğu Urla kasabasında amatör bir neyzenden nota ve usul bilgileri öğrenerek başladığı ney çalışmalarını kendi kendine ilerletti. İzmir İdadisi'ne girdiyse de bitirmeden ayrıldı. Bu arada gene kendi kendine Farsça öğrendi. İzmir Mevlevihanesi'ne girdi. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek Galata ve Kasımpaşa Mevlevihanelerine devam etti. Bir yandan da şiirle ilgileniyordu. 1898`de Muktebes gazetesinde ilk şiiri yayımlandı. 1899`da geldiği İstanbul`da edebiyat ve musiki çevrelerine girdi. Eşref'le ve Mehmet Akif'le tanıştı ve şiir konusunda her ikisinden de etkilendi. 1908'den sonra bir süre Mısır'da bulundu. Deccal Dergisindeki II. Abdülhamid'i yeren bir şiiri nedeniyle gıyabında idama mahküm edildi. İkinci Meşrutiyetin ilanıyla 1913'te İstanbul'a döndü. Ölümüne kadar zaman zaman başka şehirlere gitmekle birlikte, İstanbul`da kendine özgü çizgidışı yaşamını sürdürdü. 
Neyzen Tevfik İstanbul`la ilgili yergilerinden çok, kendi yaşantısıyla bir dönem İstanbul`un simgesi olmuştur. Kahvelerde, meyhanelerde, bekár odalarındaki yaşantısı, kendisine gönülden ilgi gösteren varlıklı kişilerden kaçması, şair ve neyzen yanıyla İstanbul`un aydın çevrelerinde gördüğü saygı ile kendine özgü bir yer edinmiştir. Canı isterse dönemin en seçkin devlet, edebiyat ve sanat adamlarıyla aynı sofrada içmiş, canı isterse en süfli meyhanelerde berduşlarla, bitirimlerle dostluk kurmuş, yaşamıştır. Elinde neyi, sırtında torbası, arkasında köpeği ile İstanbul`un dilediği semtinde, káh bir viranede, káh bir kovukta, káh bir konakta yaşamıştır.Ney çalmadaki ve şiir okumadaki ustalığı ile sözünü esirgemezliği haklı ve yaygın bir ün kazandırdı. Neyzen Tevfik genellikle toplum kurallarına uymadan yaşamını sürdürmüştür. Sazını bir geçim kapısı haline geçirmemek için direnmiş, yalnızca içinden geldiği zaman ney üflemiştir. Neyzenliğini geliştirmek kaygısı duymamış, sanat değeri kalıcı bir müzikçi olmak için uğraşmamıştır.

Neyzen Tevfik, söylenceleşen yaşamını neyi ile, meyi ile, düzü ile 28 Ocak 1953'te noktalar. Cenaze törenine katılanların bileşimi, söylencenin niteliğini çok iyi yansıtmaktadır. Tanıyanlarından ve dostlarından Hakkı Süha Gezgin, "Neyzen'in Cemaati" başlıklı yazısında şöyle yazıyor:
"Sinan Paşa Camii, içiyle, dışıyla, anacadde karşıki Barbaros meydanı, bütün kahveler, kıraathaneler tıklım- tıklım. Her gelen otobüs, tramvay, otomobil katarları, bu kalabalığa yeni insan yığınları döküyor.
Neyzen'in huzurundayız. Bu kalabalık, onun cemaatidir. Kimler yok ki!. Başta vali hasta döşeğinden kalkıp gelmiş. Muavinler, daire müdürleri, kalburüstü memur sınıfı. Sonra, Üiversite kadrosu, profesörleri, talebesiyle, orda. Edebiyat ve san'at adamları, isim yapmış büyük şahsiyetler, her biri yolunda yeni fetihlere, yeni ganimetlere ermiş meşhurlar, şairler, romancılar, münekkitler, sahne adamları. Sonra musiki çevremiz, dergâh erenlerinden sokak kemancılarına varıncaya kadar hepsi orda.Bunlardan başka sarhoşlar, esrarkeşler, ayyaşlar, serseriler.. Onlar da derlenmişler, toparlanmışlar, kılıklarını düzeltmişler, 'Neyzen Baba'nın tabutuna sarılmışlar. 'Tevfik'in cenazesi altında işte bunlar yan yana, omuz omuza birleşmişlerdi."

Neyzen Tevfik'in Atatürk'le tanışması oldukça ilginçtir. Yakın dostlarından Hakkı Süha Gezgin, bir gün Atatürk'ün Neyzen Tevfik'i dinlemek istediğini; "sokulduğu 'in'leri bildiği için" kendisine başvurulduğunu ve arayıp bularak Dolmabahçe Sarayı'na götürdüğünü belirtir. Gecenin nasıl geçtiğini ise olaya tanık olanlara yaslanarak şöyle anlatır:
"Atatürk'e uzun uzun aşkla üflemiş. 'Sofra'da kendinden geçmeyen kalmamış. Paşa duyduğu borcun 'haz'zın borcunu ödemek isteyerek:
-Tevfik Bey, demiş, bu akşamın hâtırası olarak size ne gibi bir hizmette bulunabilirim?
Neyzen'in cevabı:
-Hiç!
Olmuş. Paşa ısrar edince:
-Ha, demiş, (...) Benim nüfus tezkerem yok. Bana bir kafa kâğıdı çıkart.
Paşa hayretle sormuş:
-Canım nasıl olur, siz kaç yaşındasınız?
-Altmışa yaklaştım... Ama bugüne kadar nüfus çıkartamadım... Çünkü biat edecek hükûmet bulamadım. İlk defa senin hükümetine biat ediyorum."
Neyzen Tevfik, hem Mustafa Kemal'e ve gerçekleştirdiklerine bağlı olarak yaşadı; hem de onların savunuculuğunu yaptı. 1926'da yazdığı "Açmaz" adlı şiirinde, Hilâfet'in kaldırılmasının yerindeliğini vurguladı; din sömürücülerinin iç yüzünü sergiledi:

Gece bastı kara kaplı kitap oldu hâkim,
Anırırken tepişen bunca eşek hep âlim!
Hepsi de kendisinin gittiği yol doğru sanır,
Râzidir yaptığına az buçuk elden utanır!
Utanırken garazım menfaatinden korkar,
Yoksa her şeye müsait o sarık, o kanlı yular!

"11.1.1929" tarihli "Türk'e İkinci Öğüt", "Türk'e Birinci Öğüt"ü yazdığı 1923'lere oranla durumun iyiciliğinden duyduğu sevinci dile getirir: "Gel, gün aydın, şimdi bak şu kurduğun âsâre Türk, / Başlamıştır ülke isti'dâdını izhâra Türk, / Asmânı yık, yığ istiklâli istikrare Türk, / Nanköre açtırma göz, hiç verme yüz ağyâra Türk, / Basmasın nâdan ayağı rehgüzâre-ı yâre Türk!" Bilim ve teknolojiden yana, batıcı bir tutum içerisindedir: "Ã?smâna kak, temelden maksadım tayyare yap, / Cehli kahrettikçe idrâkinle fenne, ilme tap, / Gitme mâzinin karanlık yollarından, garbe sap, / Varsa iblisin külâhı, sen atik davran da kap, / Sıç da giydir düşmanı bîdâd olan eşrara Türk!" Daha da ileri gider ve "Garb'ı takdir etmeyen nâdanı sokma meclise," der.
Neyzen Tevfik'in "Atatürk Dönemi"nin siyasal ve toplumsal oluşumlarını / sorunlarını konu edinmekten kaçınması ve kendini Osmanlıdan devralınan yapıya karşı konumlandırması da bu bağlılıkla ilişkilendirilebilir. Ölümü üzerine duyduğu acıyı, kardeşi ޞefik Kolaylı, şöyle anlatıyor:


"Babam ve anamın vefatında Neyzen'in öyle gözlerinden yaş çıkacak kadar ağladığını görmedim. O, ölümü tabiî addediyordu. Atatürk'ün ölümünde Pendik'te yanımdaydı. Radyodan Atatürk"ün vefâtını duyunca hüngür hüngür ağlamıştı. Ömrümde bir defa Neyzen'in böyle ağladığını gördüm."

Nitekim "Beyoğlu, 13 İkinciteşrin 1938" tarihli "O Ölmedi" adlı şiiri, içten bir yazıklanmadır:
Tanrı ölmez, O dilerse görünür bir müddet,
Kaybolunca O'nu kalbinde bulur her millet.
Biliyormuş kaderin cilvesini evvelce,
Bütün ecrâm-ı semâ yasla büründü o gece.

Yaklaşan bir acı önce güneşi korkuttu,
Ay tutuldu diyemem gökyüzü mâtem tuttu.
Ata geçtin ebedin mevki'-i müstahkemine
Bir direktif veriyor arza, beşer âlemine!

Bize ilhâm ile isâl ediyor her haberi,
Ki O'nun kudret-i külliye, emirber neferi.
Bağladı dâr-ı fenânın ebede telsizini,
Güdelim açtığı yollardan mübarek izini.

Atatürk'ün beşere sunuğu peymânı budur:
Atatürk'e inananlar er olur, sulhu korur!

Çalarken..
Soruyorlar:
--Neyzen,çalarken mi neşelenirsin,yoksa neşeli olduğun zaman mi çalarsın?
Maliye Bakanı hakkında yolsuzluk dedikodularının dolaştığı bir dönemidir.
Neyzen: " Maliye Vekili değilim ki,çalarken zevk alayım "....

Yararlanılan kaynak: Kalan Müzik 

 


 


 

Bu konu 1894 kez izlenmiştir

Shirley, Sumru Yavrucuk - 8 Aralık Cuma 20:30 Heredot Kültür Merkezi
7 Aralık Dünya Tiyatrolar Günü'nde Tiyatro Siyah Beyaz'dan üç oyun birden
Notre Dame - Quasimodo Müzikali 01 Kasım'da Herodot Kültür Merkezi'nde
Aşk Bir Şey Değildir Tiyatro Oyunu 21 Ekim'de Bodrum Herodot Kültür Merkezi'nde
Üçüncü Uluslararası Bodrum Bienali 02 Ekim - 01 Kasım süresince gerçekleşecek...
Karşınızda Bodrum Deneme Sahnesi ve Uçlar
XIV. Bodrum/AspatArt Uluslararası Resim ve Heykel Sempozyumu 18 Eylül'e kadar devam ediyor
Hayati Misman Resim Sergisi, Bodrum Nurol Sanat Galeri'sinde 21 Mayıs'a kadar gezilebilir.
Sizin Kadrajınızdan Bodrum Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
Eylül'ün Kadın Yüzleri - Belgesel Film Gösterimi, 06 Mart'ta Oasis'te Nurol Kültür Merkezi'nde
Şiddete Fırça Atıyoruz! 8 Mart Pazar günü 12:00 - 16:00
Film Gösterimi: Vivan Maier'in Peşinde - Finding Vivian Maier, 3 Mart'ta BODFAD Merkezi'nde
Ege'nin Kayıp Uygarlığı Lelegler - Belgesel Film Gösterimi, 26 Şubat
Bodrum'da Avangart Çizimler, Ayla Eriş Atölye Çalışması 15 - 16 Şubat'ta LVZZ Hotel'de
Ayla Eriş İle Çağdaş Sanat Toplantısı 7 Şubat Ctesi, LVZZ Hotel
BODFAD Üye Portfolyoları: Reyhan Bayındır Gönenç 23 Eylül Salı BODFAD Merkezinde!
Olduğumuz Ama Bilmediğimiz: Hiç-3 Sergisi 22 Eylül'e kadar Sabancı Kültür Merkezi'nde
Asi Kuş, Ali Poyrazoğlu - 28 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde
Rıfat Koçak, Canlı Performans - Dibeklihan, 15 Ağustos Cuma
Flamenco Hoy - Carlos Saura Gösteri Topluluğu, 23 Temmuz, Bodrum Kalesi
Rüzgâra Karşı Uçmak Bale Gösterisi, 08 Temmuz, Bodrum Kalesi
Jonathan Bloxham (piyano) ve Erdem Mısırlıoğlu (violonsel) Konseri, 25 Temmuz
23 Nisan'da Dibeklihan tüm birimleriyle açılıyor!
15 Nisan'da Bodrum, Dünya Sanat Günü'nü kutluyor!
Bodfad Ã?ye Portfolyoları Yıldız Feldmann 8 Nisan Salı 19:30 Bodrum Belediye Meclis Salonu
'Yatak Odası Diyalogları ' Oyunu 26 Mart Çarşamba Saat 20:30 da Nurol Kültür Merkezinde Kampanya Bodrum Ã?yelerine 40 TL Yerine 29 TL
Bodrum Fotoğraf Kulübü Tuncay Özdal '' Önce Dans Vardı '' Fotoğraf Sunumu 14 Mart Cuma Bodrum Delfi Otel'de
Nazım Hikmet'in ''Yaşamaya Dair '' Oyunu Kampanya Bodrum Ã?yerine 40 TL Yerine 29 TL (7 Nisan Pazartesi )
Türkiye Enduro ޞampiyonası'nın açılışı 8-9 Mart tarihlerinde Bodrum'da yapılacak.
Bodfad Ã?ye Portfolyoları Üal Özfuçucu 11 Mart'ta Bodrum Belediye Meclis Salonunda
Ayla Eriş Sanat Toplantısı - 01 Mart Ctesi Saat:14:00 Lvzz Hotel
21 ޞubat'ta !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, Gümüşlük Akademisi'yle Bodrum'da
Cezmi Ersöz 6 ޞubat'ta Bodrum'da Okurlarıyla Buluşuyor.
'Buyur Burdan Kaç' Oyunu Cem Özer'in Yönetiminde Bodrum'da
İsa Çelik Fotoğraf Gösterisi - 20 Aralık Cuma 18:30'da Bodrum Belediyesi Meclis Salonu'nda
Sabri Nuray Gencel'in Anadolu İkonaları Sergisi İstanbul'da açıldı!
'Hafta Sonunun Son Günü' Oyunu 12 Aralık'ta Nurol Kültür Merkezinde
' Çağlar Boyu Bergama' Mehmet Çuhadar Sunumu
Ayla Eris Sanat Toplantisi
Bodfad Fotoğraf Gösterisi Bülent Özgören '' Sokağın Hali Hep Aynı''
'Bakar mısınız? ' Nurol Kültür Merkezinde
Ã?ye Portfolyoları Ahmet ÇAĞLAR, AFIAP
Sultan ASLAN 'İstanbul'da Çan Sesleri ' 'İstanbul'da Hazan' Fotoğraf Gösterisi
Ferhangi ޞensoy 'Ferhangi ޞeyler ' ile Nurol Gösteri Merkezinde
Bodrum Fotoğraf Kulübü Fotoğraf Gösterisi Ömer DOĞAN 'İRAN'
Gümüşlük Akademisi'nde Arkeoloji Atölyesi 'Aşkın Arkeolojisi' İsmail Gezgin
Ressam Prof. Devrim Erbil ile 2013 Bodrum Sanat Günleri
Bodfad Ã?ye Portfolyoları 'Kader Onay ' Fotoğraf Gösterisi
Turgutreis Bodrum Çalıştayı devam ediyor.
3. Uluslararası Milas Festivali'nde İpek Saçlı Kadınlar Fotoğraf Gösterisi
1.Bodrum Bienali 02 Eylül'de başladı!
29.Resim Müzayedesi Nurol Sanat Galerisi'nde
'Aşk Olsun Sana Çocuk ' Samsun Sanat Tiyatrosu
28 Mayıs, Okan Metin
12 Nisan Cuma Bir Başka Dünya Haiti - Ömer Akgün
23 Mart Ctesi - Bizi Rahat Bırakın! Savaş Karşıtı Fotoğraf Projesi
Ali Ethem Keskin 'Doruklardan Derinlere' isimli Fotoğraf Sergisi 5 Aralık Belediye Meclis Salonunda
Metin Uca'nın 'Hakuna Matata' isimli tek kişilik oyunu 22 Kasım 20.30 da Oasis Avm de...
Fotograf sanatçısı ve deniz biyoloğu Mert Gökalp'in Mavi Adam Sergisi 24 Ağustos'a' kadar Lvzz Hotel'de
Musavet ޞen'in suluboyaları 8 Ağustos'a kadar İdart Sanat Galerisi'nde izlenebilir...
Emelce Resim Sergisi Mavi Sanat Odası'nda 31 Temmuz'a kadar gezilebilir
07 Temmuz'da İdart Sanat Galerisi'nde Performans
Mavi Adam Karma Sergisi
Erkmen Senan'ın resimleri Bodrum'da.
Lodos "Atık Bişeyler" Sergisi
13 Haziran'da Fotoğraf ve Müzik Sohbeti: Salim Okumuş
"Arkeoloji ve Fotoğraf" Tuğrul Çakar
15 Haziran'da "Hile ve Aşk" Gümüşlük Akademisi'nde
Orhan Taylan Desen Sergisi 01 - 15 Haziran süresince Nurol Sanat Galerisi'nde
Bahar ve Hasret ޞarkıları
Işıktan İz Düşürenler- Karma Fotoğraf Sergisi Saban Turgutreis ޞevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde
Mustafa Bora Suluboya Resim Sergisi 24 Mayıs'a kadar Dibeklihan'da
Bodrum Art Derneği Karma Resim Sergisi 6-16 Nisan tarihlerinde ޞevket Sabanci Kültür Merkezinde...
Fotoğraf Gösterisi Selim Seval "Terminalİstanbul" 30 Mart'ta Belediye Meclis Salonunda
Onikiiz-Onikiyüz karma sergisi 9 Mayıs'a kadar Oasis'te
23 Mart'ta Kris Manvell 'Başkalaşım' Resim Sergisi Oasis'de açılıyor.
24 Mart'ta Filiz İnce 'Ayrık Otu' resim Sergisi ile İdart Sanat Galerisi'nde
Aya Nikola Kilisesinin geri kazanımı için etkinlik 24 Aralık'ta gerçekleşiyor.
Yasemin Skreska resim sergisi Haluk Elbe Sanat Galerisinde 30 Ekim'e kadar gezilebilir
Meral Önder Sualtı Fotoğraf Sergisi Ayna Cafe Galeri'de 15-21 Ekim
Bram Kinsbergen resim sergisi Osmanlı Tersanesinde
â??İstanbul Dar Gelirseâ? karma resim sergisi Ayna Cafe Galeri'de (10-28 Eylül)
Bilkent Senfoni Orkestrası Gümüşlük?e geliyor 5 Eylül.
Mezula Dragonetti?nin resimleri, İdart Sanat Galerisi?nde 8 Eylül'e kadar gezilebilir
Lale Akyol'un Resim Sergisi 19 Ağustos-1 Eylül Arası Osmanlı Tersanesi'nde
Ali Atmaca ve Eyüp Öz?ün eserleri, 13 Ağustos'a kadar Bodrum İdart Sanat Galerisinde sergileniyor.
Gümüşlük Festivalinde Christine Wolff (Soprano) ve İbrahim Yazıcı(Piyano) ikilisi konseri 13 Ağustosta.
Turgutreis La Blanche Resort Otel, sanatçı Sevestet?in eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapıyor.
Derviş Ergün?ün â??Organik Yalnızlıkâ? isimli heykel ve yerleştirme sergisi 3-22 Temmuz tarihleri arasında İdart Sanat Galerisi?nde.
Nuran Tanrıverdi Resimleri Ayna Cafe Gallery'de
Neşe Gümüşcüoğlu â??La Pasión Restaurante Espanolâ? Suluboya Resim Sergisi
Dilek Kutzli, Yeni sergisiyle 5-30 Haziran tarihleri arasında Casa Dell'Arte Galeri Bodrum'da.
İLHAM ENVEROĞLU â?? Anadolu Rüyası /The dream of Anatolia â? adlı sergi,Bodrum The Marmara? da sanatseverlerle buluşuyor.
Haluk Mutlu?nun eserleri, 25 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında Bodrum İdart Sanat Galerisi?nde izleyici ile buluşuyor.
Muğla Üiversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ortakent Yerleşkesinde Bahar ޞenliğine katılın...
Mehmet Emin Erdoğdu?nun â??Bedelsiz Resimlerâ? Sergisi 14 Mayıs'ta Marmara Kolejinde
Bodrum Fotoğrafçılar Kulübü üyelerinin kareleri, bir karma sergiyle Bodrumlular ile buluşuyor.
Betül Omay Yazıcı'nın İç Seslerim adlı sergisi Haluk Elbe'de
30 Nisan â?? 20 Mayıs Prof. Hayati Misman OASİS Nurol Sanat Galerisi?nde
Hasan Cengiz Çingeneler temalı resim sergisiyle İdart Galeri'de
Leman Ersöz 'Sadece Bodrum' resim sergisi Osmanlı Tersanesinde
Akademi Trio konseri 17 Nisan'da Marmara Kolejinde
Bodrum, 28 Mart-17 Nisan tarihleri arasında ޞahin Kaygun?un yapıtlarıyla buluşuyor.
Bodrum Kefaluka Resort'te "Eklibris" sergisi 25 Mart-31 Mart arası gezilebilir.
Sibel Kurt Sergisi Oasis Nurol Sanat Galerisinde 20 Mart'a kadar gezilebilir
Ahmet Selim Sabuncu â??İğne Deliği Fotoğraflarıâ? Sergisi 28 ޞubat'a kadar gezilebilir
Gülsin Onay, Chopin resitali 24 ޞubatta Marmara Kolejinde
Bodrumlife Ocak 2010 Sayısı Çıktı.
La Pasion Art Galeri'de Barbara Sunderdick?in resim ve heykel sergisi devam ediyor
OASİS Nurol Sanat Galerisi, ޞeref Bigalı Resim Sergisi ile 2010?a â??Merhabaâ? diyorâ?¦
Bodrum Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin Kasım ayında başlayan 2009-2010 Kış Dönemi etkinlikleri â??2. Saydam Gösterisiâ? ile devam ediyor.
Oasis'te Bodrumun Seçilmiş Kadınları Sergisi 17 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında gezilebilir
Ve çamurdaki kar taneleri temalı sergi Belediye Meclisinde. 15-30 Aralık
5 Aralık- 20 Aralık Hakan Mandalinci Desen Sergisi JazzNow'da
01 Aralık: Faruk Yüceer Resim Sergisi Belediye Meclis salonunda...
Büyük Buluşma, Resim ve Özgün Baskmı Sergisi 1 Aralık'a kadar gezilebilir.
1. Ulusal Çizgilerde Anadolu Karikatür Sergisi 30 Kasım'a kadar Haluk Elbe'de
Ahmet Hıdır atölyesinde seramik dersleri başlıyor
İstanbul Bienali'ne paralel etkinlik ile Bodrum'da
Yeniden çekilen Fame müzikali Cinemarine'de
Cengiz Çeliker ve Neriman Sarıbaş Evgani Resim Sergisi Haluk Elmbe Galerisinde devam ediyor
1 Ekim - 15 Ekim Mahire Erk Aktan?ın yağlıboya resim sergisi Osmanlı Tersanesinde
Aynur Demirel?in eserleri, 02 â?? 15 Ekim tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Meclis Salonu Sanat Galerisi?nde sanatseverlerle buluşacak.
1 Ekim: Senan Ehedoğlu Eynullayev Resim Sergisi JaazNow Galeride
Hatice Nalbant'ın resim sergisi Bodrum Belediyesi Sanat Galerisinde 30 Eylül'e kadar gezilebilir
Barış Eren, Zeynep Eren ve Cemil Eren Sergisi Haluk Elbe'de 30 Eylül'e kadar açık
Aysu Gökçen Resim Sergisi Beledeyi Meclis Salonu'nda 15 Eylül'e kadar açık.
14-19 Eylül Atıkların Görsel Sanatla Buluşması sergisi Turgutreis'te
Güneş Kocabay Resim Sergisi Haluk Elbe'de 9 Eylül'e kadar gezilebilir
31 Ağustos Didim Apollon Tapınağında Bodrum Karsanat Klasik Müzik konseri
Ayça Ersoy Resim Sergisi Dibeklihan'da 30 Ağustos'a kadar gezilebilir.
Casa Dell?Arte Bodrum'de Çek ressam Jırı Kobos?unâ??Etceteraâ? resim sergisi 25 Ağustos'a kadar gezilebilir
Dibeklihan'ı gezmeyi unutmayın. Bu hafta yine dolu dolu etkinlikler var...
Orhan Taylan Resim Sergisi NT Galeri'de Devam ediyor. Sergi akşam saatlerinden sonra açık.
4 Temmuz: Dibeklihan'da Seramik Sergisi: Zeynep Kitapçı
Eski unutulmaz filmler DibekliHan'da
24 Haziran: "Genç Çağdaşlardan Seçmeler" sergisi, Casa Dell?Arte Bodrum'da
Minik fotoğrafçıların sergisi Oasis'te
6 Haziran: Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner'in oyunu Oasis'te
Casa Dell?Arte Bodrum, â??Emine Ceylan seçkisiâ? fotograf sergisi devam ediyor
Yaşar Cengiz Çınar Keçe Sergisi Osmanlı Tersanesinde 10 Haziran'a kadar açık
8 Mayıs: Taliga Bodrum, Yarbasan Evlerinde Bahar şenliği düzenliyor
Ayla Eriş'in resim sergisi Özel Bodrum Hastanesi'nde
Tılsım Shop?n Artcafe sergi sezonunu 1 Mayıs'ta açıyor
"Laz Marks" oyunu 9 Nisan Perşembe 20:30'da
Sevestet'in resim sergisi "Soruyoru" 14 Nisan'a kadar açık
4 Nisan: Avusturya Konsolosluğu'ndan Oda Müziği Konseri:
16-28 Mart: Yüksel Rahim İzgü, Renklerle İçiçe Resim Sergisi
14 Mart: "Televizyona Dokunduk" Avni Dilligil Tiyatrosu Oasis'te
Engin Varol Resim Sergisi 31 Mart'a kadar devam ediyor
12 Mart: Koca Bir Aşk Çığlığı oyunu. Yer: Marmara Koleji Tiyatro Salonu
8 Mart Turgutreis Oda Orkestrası Konseri Sabancı Konferans Salonunda 20:30 da
2 Mart: Başak Demirci Deniz Dünyası isimli Resim Sergisi Bodrum Belediye Meclisi Salonunda
8 Mart: Karsanat Dünya Kadınlar Günü Konseri: Yer: Marmara Koleji Konser Salonu 18:30
9-14 ޞubat: Kris Manvell'in sergisi Belediye Meclis Salonunda
21 - 30 Ocak "İğneden Bir Sevda Türküsü" Sergisi
17 Ocak Cumartesi, Nazım "Hikmet 107 Yaşında" Konferans
06 ޞubat Cuma, Kibarlık Budalası Bodrum'da
10 Ocak Cumartesi Sarnıç Karma Resim Sergisi
28 Aralık Pazar, Bettina's Open Studio
15 - 26 ARALIK Ferhunde KÃ?ÇÃ?KޞEN Resim Sergisi
22 - 31 Aralık Seramik Sofrası
21 Aralık'ta "ޞiirle konuşmak ve 2009" toplantısı Oasis'te
Bora Sencer, Tornada Çömlek Eğitim Kursları kayıtları devam ediyor!
BODOSK - Bodrum Doğa Sporları Derneği Etkinlikleri
20 - 31 Aralık, â?Bir Koleksiyonâ? Resim Sergisi
12 - 24 Aralık, Anadolu'da Keçe Sergisi
21 Kasım - 06 Aralık, Sonbahar Karma Resim Sergisi
25 Kasım Salı, Osmanlı Gemi Tasvirleri konulu konferans
02 - 18 Kasım Neriman Sarıbaş Resim Sergisi
01 - 15 Kasım küçük ressam Mustafa Demir'in Resim Sergisi
15 Kasım C.tesi "Özlemden Eyleme Doğru Atatürk" Tiyatral Konferans
22 Kasım Ctesi, Gönülden Nağmeler Türk Müziği Konseri
Milonga Geceleri
01 - 09 Kasım Atatürk Haftası
08 Kasım Cumartesi, Tuncay Yılmaz Keman Resitali
27 Ekim - 05 Kasım, Süleyman Çete Resim Sergisi
04 Kasım Salı Klasik Müzik Konseri
14 - 30 Ekim, Ahmet Hıdır Seramik Atölyesi
08 Ekim - 03 Kasım, Trança Sanat Galerisi Karma Resim Sergisi
29 Ekim'de Gülsin Onay'dan Cumhuriyet Bayramı Konseri
27 - 30 Ekim, Yalıkavak'ta Sonbahar Resim Atölyesi
16 - 25 Ekim, �mit ޞekerci Resim Sergisi
06 - 15 Ekim 2008'de Murat Külcüoğlu Resim Sergisi
04 Ekim Cumartesi, Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı adına konser
25 - 30 Eylül "Çamurdan Dünyalar Yarattık" Seramik Sergisi
25 Eylül - 08 Ekim, Yaşamdan Renkler Resim Sergisi, Güldem Ã?çok
25 Eylül - 04 Ekim, Orhan Akkaplan Suluboya Resim Sergisi
27 Eylül - 05 Ekim, Ayla Eriş Resim Sergisi
30 Eylül - 12 Ekim, Eren Uysal Özgün Baskı ve Resim Sergisi
19 Eylül - 06 Ekim 2008 Bedri Rahmi Eyüboğlu - Eren Eyüboğlu Resimleri ve Kalamış Yazmaları Sergisi
20 Eylül'de Yalıkavak'da felsefe ve kültür haftası
14 - 24 Eylül 2008, İbrahim Savaş Pekdemir Resim Sergisi
16 - 28 Eylül 2008 Türker Özsayar ve Moşe Bahar Fotoğraf ve ޞiir Sergisi
29 Ağustos - 20 Eylül 2008, Mine Arasan Resim Sergisi, Cashmere Lounge'da
Bodrum Film Festivali başlıyor!
04 - 13 Eylül, Gülşen İpiçürük Resim Sergisi
05 - 18 Eylül, İsmet Değirmenci Resim Sergisi
"İçimden Geldi" Ahşap Heykel ve Resim Sergisi, Zehra Melek - Sema Özdemir
03 - 17 Eylül 2008 Ã?lkü Pekşen Çarmıklı Resim Sergisi
29 Ağustos - 09 Eylül 2008 Sabri Nuray Gencel geleneksel Camaltı Resim Sergisi
26 Ağustos'ta FLAMENCO ORIENTAL Bodrum Kalesi'nde
Kempinski'de â??Türk Çağdaşlarından Bir Seçkiâ? resim sergisi ...
Gümüşlük Akademisi Film Gösterimleri - Ağustos 2008 (ücretsiz)
22-30 Ağustos boyunca Türk Resminin Ã?ç Büyük İsmi Mövenpick Resort Bodrum?da...
Bodrum Sanat dergisi 9. Sayısı Bayilerde, D&R ve İmge Kitabevinde
22 Ağustos Cuma günü D-Marin Klasik Müzik Festivali başlıyor!
Adil Salih, Ali Kotan, Rifat, Selahattin Aydın, Vedat Örs Karma Resim Sergisi
Perihan Duran Baskı Resim Sergisi
Gümüşlük Akademisi Film Gösterimleri
15 Ağustos - 04 Eylül, Souadad Kandemir ile Sibel Kurt Resim Sergisi, Bodrum Princess Hotel
â??Deniz+Kuşlarâ? Deniz Toraman Seramik Enstelasyon Sergisi Bodrum'da
Elvan Koçak Öksüm Resim Sergisi
Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar Casa Dell'Arte'de eserlerini sergileyecek!
DÖNÃ?ޞÃ?'M Sergisi - Ressam Alin A. Tekyıldız ve İç Mimar O.S. Tolga Hepiş
Nuran Fidankök Resim Sergisi
Remzi İren-Hikmet Çetinkaya Resim Sergisi
IV. D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali - 2008
6. Bodrum Uluslararası Bale Festivali - 2008
"Zaman - Uzam Ayarları" Dilek Kutzli Resim Sergisi
Cura Bodrum Misafir Programı, Göltürkbükü/Bodrum?da uluslarası bir platforma ev sahipliği yapıyor!
Soner Göksay Resim Sergisi
5. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
Gümüşlük Akademisi Vakfı Temmuz 2008 Programı
Nükhet Anadol Takı Sergisi
Adil Ocak-Canan Berber Resim Sergisi
â??Ben Pınarâ?? Takı Sergisi
Melek@Galeri 29 Haziran'da açılıyor!
Trança Sanat Galerisi Ressam Ali Koçak Sergisi ile açılıyor!
Ahmet Yeşil Resim Sergisi, Kempinski Sanat Günleri'nde
Namık Birlik Resim Sergisi Osmanlı Tersanesi?nde
5 Haziran, İnci Okay Resim Sergisi Merve Art Galeri'de
6 Haziran: Hatice Önal Resim Sergisi
Mesut İnsanlar Fotografhanesi
6 Haziran: Dalya Mestach Resim Sergisi Jazz Now'da
Öğrencilerden Piyano Resitali
MarinArt Etkinliklerinin ilki olan Müfit KARZEK & Ahmet KUޞAKÇI Resim Sergisi Açılış Kokteyli
Sanat Günleri?nin birincisi İlham Enveroğlu Kempinski Bodrum?da sergi açıyor
HALUK EVİTAN RESİM SERGİSİ 22 MAYIS PERޞEMBE
Tango Günleri:20 ve 22 mayıs saat 19.00 da Hollalndalı eğitmenler tarafından ücretsiz milonga
Latin Dans Günleri:Her hafta Cumartesi akşamları Latin Dans Geceleri devam ediyor
20 MAYIS 2008 JAZZ NOW SANAT GALERİSİ
Milonga Gecesi:21 Mayıs Çarşamba
ޞiir Dinletisi:Bitez Altın Kaşık Restaurant 20 Mayıs 2008 Salı günü
Tiyatro:26 Mayıs 2008 Pazartesi Marmara Koleji Halikarnassos Kültür Merkezi
(21 Mayıs 2008/-27 Mayıs 2008) Bu hafta açılacak sergiler
16 Mayıs: Coşkun Aydın Fotoğraf Sergisi Milta Marina Osmanlı Tersanesi'nde
15 Mayıs: Süha Derbent "Vahşi Yaşam" fotoğrafları Kempinski'de
15 Mayıs, Milas ve Çomakdağ fotoğrafları Sergisi
17 Mayıs: İsmail Acar Resim Sergisi The Marmara Bodrum'da
15 Mayıs: Muğla Üiversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi
12 Mayıs Ayşen Bayer Resim Sergisi Haluk Elbe Sanat Galerisinde
26 Mayıs: DOSTLAR Tiyatrosu ''SİVAS 93'' adlı belgesel oyunla Bodrum'a geliyor.
16 Mayıs: Bafa Festivali
Bodrum'da Sportif Latin Dansları Federasyon kupası ve 19 Mayıs Salsa Kupası
Fatih Urunç "Her ޞeyde Ben" Resim Sergisi
15 - 30 Mayıs Süha Derbent Fotoğraf Sergisi - Kempinski Hotel
Bodrum'un bir Oda Orkestrası oldu...
Sanatta Buluştuk Sergisi
Oktar Aran Resim Sergisi
15 - 31 Mayıs 2008, Hakan Mandalinci Resim Sergisi, İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi
08 - 15 Mayıs 2008, Irmak Özcan Resim Sergisi, Osmanlı Tersanesi Sanat Galerisi
"Öteki Ben" isimli sergi Belediye Meclis Salonunda
39 Basamak adlı oyun ile Kent oyuncuları Bodrum'da
"O kim?" Kimlik ve İktidar Ã?zerine Bir Fotoğraf Sergisi
Mustafa Bora Suluboya Resim Sergisi
Fotoğrafta - ki Bodrum, Ayşegül Kaygun Fotoğraf Sergisi
Kadın Erkek Resim Sergisi
â??Bodrum?da Yaşayan Sanatçılardan Çağdaş Yorumlarâ? Sergisi
Cemile Cabbarova Piyano Resitali
Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu Konseri
Sumru Yavrucak "Yalnız Bir Kadın" adlı tek kişilik oyunla Bodrum'da
Kempinski Hotel'de Sanat Haftası
Hulki Özkök Fotoğraf ve İllustrasyon Sergisi
Bodrum Belediyesi"nden "Sevgi Konseri"
Erkan Sevinç, yayınlanan son kitabı â??Dinlediğin Müziği Söyleâ? yi imzalıyor...
Uluslararası Bodrum Çocuk Filmleri Festival'i 12 ޞubat'ta...
Neyzen Tevfik Anılıyor
Rüveyda ޞekerli Resim Sergisi
Bettina Franckenberg Tekstil Sergisi
Uluburun Batığı'ndan 156 parça New York Mertopolitan'a gidiyor
Sanat, Sanatçı ve Bodrum
Yılbaşı bitti... ޞimdi kabuğumuza çekilme zamanı
Ceren Fındık?ın Resim Sergisi
Bağımsız Gençlik, Resim ve Afiş Yarışması
"Hz. Mevlana" Konulu Hat, Ebru Sergisi
Onların Gözüyle Kendi Ellerinden.. Yılsonu Resim Sergisi - NT Atölye & Galeri
Müfit Karzek - Ahmet Kuşakçı Resim Sergisi
Bodrum Sanat Dergisi\'nin 6. sayısı çıktı
Hale Ozansoy Resim Sergisi
Sanatçı Gözüyle Atatürk
where to go in bodrum